Hukuk Komsiyonu 3 yıl önce olumlu rapor verdiği yer tahsisini 3 yıl sonra sakıncalı buldu! GAZİEMİR KENT KONSEYİ’NE YER TAHİSİSİNİN İPTALİ İÇİN, KOMİSYONDAN ÇELİŞKİLİ GEREKÇE
Yerel Haberci
Hava Durumu
Arşiv
Gazete Manşetleri
RSS Beslemeleri
Linkler
// echo $giris_bas;
AnaSayfam Yap
Sık Kullanlanlara Ekle
Bize Ulaşın
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
Linkler
GAZİEMİR

Hukuk Komsiyonu 3 yıl önce olumlu rapor verdiği yer tahsisini 3 yıl sonra sakıncalı buldu! GAZİEMİR KENT KONSEYİ’NE YER TAHİSİSİNİN İPTALİ İÇİN, KOMİSYONDAN ÇELİŞKİLİ GEREKÇE

Facebook'ta paylaş
03/10/2022 , 11:51:49

Hukuk Komsiyonu 3 yıl önce olumlu rapor verdiği yer tahsisini 3 yıl sonra sakıncalı buldu!

 

GAZİEMİR KENT KONSEYİ’NE YER TAHİSİSİNİN İPTALİ İÇİN, KOMİSYONDAN ÇELİŞKİLİ GEREKÇE

 

Gaziemir Belediye yönetimince  Eylül ayında meclis gündemine getirilen ve Kent Konseyi’nin faaliyetlerini yürüttüğü idari merkezin yer tahsisinin iptal istemi komisyona havale edilmişti. Konuyu inceleyen hukuk komisyonu hazırladığı raporda, Kent Konseyi’ne resmi tahsis yapıldığına ilişkin emsal olacak her hangi bir meclis kararı bulunmadığını ileri sürülürken, yasal düzenlemeler ışığında Gaziemir Belediye yönetiminin istemi doğrultusunda, daha önce verilen yer tahsisi ile ilgili meclis kararının iptali yönünde rapor hazırladı. Komisyonun hazırladığı rapor ve ileri sürülen gerekçelerin tutarsız ve çelişkiler içerdiği yorumlarına neden oldu.   

Aynı Hukuk Komisyonu 5 Kasım 2019 günü kendisine havale edilen ve Gazi Mahallesi Pafta 18M 1B ada 70 parsel no 20 adresinde ki 206 nolu bağımsız bölümde ki 59,41 m2 lik büronun Kent Konseyine üç yıl süre ile bedelsiz tahsis talebini oybirliği kabul etmişti. Bu kararından sonra önceki günlerde toplanan hukuk komisyonu 3 yıl sonra bu kez aynı konuda bu kez tam tersi bir rapora imza atmış oldu.

2007 yılında kurulan ve 2010 yılından itibaren Gaziemir Merkez Pazaryeri’nin altında Gaziemir Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen yerde faaliyetlerini sürdüren Gaziemir Kent Konseyi; 2019 yılında seçilerek göreve gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın 1 Kasım 2019 tarihinde belediye meclisine getirdiği başkanlık önergesi ile (şimdiki yerine) yeni bir yer tahsisi yapılmasını talep etmişti. Gelen başkanlık önergesi ise Hukuk Komisyonuna havale edilmiş; 5 Kasım 2019’da meclis toplantısında komisyonun oybirliğiyle kabul ederek hazırladığı rapor meclis genel kurulunda da oy birliği ile kabul edilmişti. Alınan meclis kararı sonrası yeni yerine taşınan Gaziemir Kent Konseyi, Belediye Başkanı Halil Arda’nın da katıldığı bir açılış töreni sonrasında faaliyetlerini sürdürmekteydi.

 

BELEDİYE YÖNETİMİNİN VE KOMİSYONUN ÇELİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN TUTANAKLAR

 

1 KASIM 2019 / GAZİEMİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI 1.TOPLANTISI

BAŞKAN (Gaziemir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Halil Arda: Bir ek gündem maddemiz var. (Divan katibine hitaben) Ek gündem 1. maddeyi okuyalım lütfen.

EK GÜNDEM 

1- Gazi Mahallesi Pafta 18M 1B ada 70 parsel no 20 adresinde ki 206 nolu bağımsız bölümdeki 59,41 m2 lik büronun Kent Konseyine üç yıl süre ile bedelsiz tahsis talebi ile ilgili önerge okundu.

 

BAŞKAN: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu okunan ek gündem maddesinin gündeme alınması gerekiyor Başkanlıktan gelen önergeler olarak. Okunan önergenin Başkanlıktan gelen önergelerin 1. maddesi olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ek gündemin, Başkanlıktan gelen önergelerin  1.maddesi olarak gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

     Başka gündem olmadığı için gündemimize devam ediyoruz. Bu aynı maddeyle ilgili ben birtakım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Sivil Toplum Kuruluşlarını sivil inisiyatifi önemsediğimi her platformda dile getiriyorum. Kent Konseyi de 5393 sayılı yasayla kurulmuş bir konsey. Bu konseyimizin seçimini yaptık. Teşekkür ediyorum yeni seçilen arkadaşlara. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelli Meclislerini oluşturdular ve çok faal bir şekilde çalışmaya başladılar. Mevcut yerleri pazar yerinin altındaki bir alandı. Ancak o alan aynı zamanda Destek Hizmetleri tarafından da kullanılmak isteniyor, ihtiyaç duyuluyor o alana. Dolayısıyla Belediyemizin sahip olduğu daha önce Sar-Bel ve Gazi-Bel Şirketlerini taşıdığımız binada ofislerimiz var boş duran ofisler, bu ofislerden bir tanesini kent konseyi yönetimine 3 yıllığına tahsis etmek istiyoruz. Okunan önergenin özeti budur. Önerge hakkında söz almak isteyen var mı? (Söz isteyen Ak Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca’ya hitaben) Buyurun Uğur Bey.

 

Uğur İnan Atmaca (Ak Parti Grup Başkanvekili): SayınBaşkan, Sayın Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, Belediyemizin Kıymetli Bürokratları, Hanımefendiler, Beyefendiler. Sayın Başkan söylediklerinize biz de katılıyoruz. Gaziemir’i yönetmek adına Gaziemir’de görev yapan bütün Sivil Toplum Örgütlerini kucaklayacak şekliyle Belediyemizin yapacağı her türlü katkıda bizde olumlu görüş belirtiyoruz. Dolayısıyla bunu sadece ben merak ettiğim için soruyorum neden 3 yıl neden dönem sonuna kadar değil diye. Eğer dönem sonuna kadar olursa daha iyi olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN : Ben teşekkür ediyorum. (Söz isteyen CHP Grup Sözcüsü Ünal Işık’a hitaben) Buyurun Ünal Bey.

Ünal IŞIK (CHP Grup Sözcüsü) : Başkanım; Sayın Meclis, Sayın Başkan, Sayın İlçe Başkanım, Meclis Üyelerimiz ve konuklarımız saygıyla selamlıyorum herkesi. Gündemimizin 1. Maddesini oyluyoruz sanıyorum ilk olarak. Evet ek gündemimize oylama yapıyoruz. Önergenin Hukuk komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN : Uygun mudur Uğur Bey?

U.İ.ATMACA: Uygundur Başkanım.

BAŞKAN: (Muhalefet sıralarına dönerek MHP’li üye Aydın Kemahlı’ya hitaben) Uygun mudur Aydın Bey?

Aydın KEMAHLI (MHP Meclis Üyesi) : Uygundur Başkanım.?bu  09.09.2019 tarih ve 1832 sayı

BAŞKAN : Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum

Yapılan oylama sonucunda önergenin Hukuk Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

 

5 KASIM 2019 / GAZİEMİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI 2.TOPLANTISI

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Gazi Mahallesi Pafta 18M 1B ada 70 parsel no 20 adresinde ki 206 nolu bağımsız bölümde ki 59,41 m2 lik büronun Kent Konseyine üç yıl süre ile bedelsiz tahsis talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu okundu.

BAŞKAN: Teşekkür ediyorum. Raporu dinlediniz rapor hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesi var mı? Buyurun Sayın IŞIK.

Ü.IŞIK: Sayın Başkan, Sayın Meclis, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanım, kıymetli konuklar, Bürokrat arkadaşlar, Basın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım raporun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN: Uygun mudur? Sayın ATMACA?

U.İ. ATMACA: Uygundur Başkanım.

BAŞKAN: (MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin’e hitaben) Selahattin Bey uygun mudur?

S.ŞAHİN:Uygundur Başkanım.

BAŞKAN: Raporunun komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.

Rapor Komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. (K:70)

 

 

Alınan meclis kararından 3 yıl sonrası…

 

1 EYLÜL 2022 / GAZİEMİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 1. TOPLANTISI 2.BİRLEŞİMİ

HALİL ARDA (Başkan): Değerli meclis üyeleri 2.oturumumuzu açıyorum. Gündemimize devam ediyoruz. (Divan katibine hitaben) Gündemimizin 4 numaralı önergeyi okuyalım.

 

4-(68/2022)- Kent Konseyinin 01.11.2019 tarih ve 9580 Sayılı dilekçesi ile mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 70 ada 20 parsel adresindeki 206 nolu bağımsız bölümdeki 59,41 m2 büronun kendilerine tahsis edilmesi talebinde bulunulmuş;  Belediye Meclisinin 05.11.2019 Tarihli ve 70 Sayılı Kararıyla söz konusu adresteki taşınmazın Kent Konseyine üç yıl bedelsiz tahsisinin yapılmasına karar verilmiş olup; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince 13/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında belediyemizde yapılan teftiş sonrasında yayımlanan Teftiş Raporu’nun Tahsis İşlemleri konu başlığı altında yer alan Bulgu 148.maddesinde Kent Konseyi'ne tahsis işlemi yapılamayacağı değerlendirildiğinden 05.11.2019 Tarih ve 70 sayılı kararı ile Meclisimizce verilen tahsisin kaldırılması talebi okundu.

HALİL ARDA (Başkan): Teşekkür ediyorum önerge ile ilgili söz almak isteyen var mı? (CHP Grup Sözcüsü İzel Zenginobuz Derinsu’ya hitaben) İzel Hanım.

İZEL ZENGİNOBUZ DERİNSU (CHP Grup Sözcücü): Sayın başkanım önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

HALİL ARDA (Başkan): Uygun mudur Uğur Bey? Söz istiyorsunuz buyurun.

UĞUR İNAN ATMACA: Sayın Başkan, öncelikle teftiş raporunun 148 madde olduğu kesin, bulguların daha kaça kadar devam ettiğini bilmiyoruz. Demek ki müfettişler gelip teşekkür edip gitmiyorlarmış. 148 madde var devamında da var mutlaka bunları bizim, meclis üyeleriyle paylaşmanızı mutlaka talep ediyoruz. İkincisi Kent Konseyi 5393’ün 76.maddesine göre ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığının kent konseyi yönetmeliğinin 16 (a) maddesi gereğince belediyeler bütçelerinden pay ayırmak suretiyle ayni nakdi yardımı yapıp desteklerler ibaresi vardır. Şimdi bunu iptal edelim etmesine ama sonra ne olacak. Ayrıca Sayıştay raporunda biliyorsunuz belediyenin kiracılarıyla ilgili bir madde vardı, ben çok net hatırlıyorum. Kira süresi, sözleşme süresi bitmesine rağmen ihale açılmadan tekrar aynı kiracıya kiraya verilmesiyle ilgili orda da bir bulgu vardı. Şimdi bunu kiracılar üzerinde yapıyorsak oradan bir çekincemiz yoksa bence Kent Konseyi ile de ilgili bu sürecin devam etmesini Sayıştay’dan da zimmet çıkıyorsa da bunun hep birlikte ben karşılanmasını talep ediyorum. Dolayısıyla maddenin bu şekliyle yani yapılan tahsisin bu şekliyle devam etmesinden yöne irade koyuyoruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar denetim raporu 148 değil 178 madde burada alnımızın akı bu. 10 yıllık denetimde özellikle son üç, üç buçuk yılla ilgili. Bizimle ilgili hiçbir sıkıntı yok hiç merak etmeyin. O yüzden gönlümüz rahat. Burada zaten bir sıkıntı olsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapar. Hiçbir problem yok, hatta şuanda yine başka bir iki tane müfettiş arkadaş başka bir incelemede. Çok teşekkür ediyorum hepsine, üç buçuk yıldır denetleniyoruz denetlenmeye devam edelim. Hepsinde de yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğu gösteriliyor hiç merak etmeyin o konuda. Burada da Kent Konseyine buranın tahsisini gündeme alan kim? Gündeme getiren kim? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı burayı tahsis edelim diye gündeme getirmiş evet, oy birliğiyle tahsis ettik. Benimde hiçbir problemim yok, sadece buradaki raporda tahsis yapılabilecek kurumları saymışlar kent Konseyinin onun içinde olmadığını söylüyorlar ben bunu bu rapor doğrultusunda tekrar meclisin gündemine getirdim. Hukuk komisyonuna havale olur, Hukuk komisyonu inceler, araştırır bir rapor sunar o rapor neticesinde bu mecliste bu konu tartışılır. Meclisin vereceği karara ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Meclis nasıl karar verirse ona göre hareket ederiz. (Söz isteyen Bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu’ya hitaben) Buyurun Levent ÇAĞLARSU.

LEVENT ÇAĞLARSU (Bağımsız Meclis Üyesi): Sayın meclis, değerli Gaziemirliler, tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Belediye başkanımız bu maddeyle ilgili bir sorunum yok dedi. Bir sorunum yok dedi ama yanlış söyledi. Birkaç sorunu var esasında. Bu gündem yanlış bir gündem, gündeme dahi alınmamasını, kesinlikle komisyonlara dahi gönderilmemesini, tahsisin kent konseyine tahsisinin devamı doğrudur. Gaziemir Belediye Meclisine yakışan budur. Şimdi ben neden belediye başkanımızın sorunları var kent konseyi ile onları dilim döndüğünce açıklamaya çalışacağım. Kent Konseyinin yerinden tahliye edilmek istenmesinin Sayıştay raporuyla hiç alakasının olmadığını  tüm Gaziemirliler çok iyi biliyor. İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, muhtarlar, siyasi partiler ve kamu kuruluşlarının temsil edildiği ve adına kent konseyi denilen bu kurumun esas tahliye nedeni çok eskiye gidiyor. Belediye meclisimizin oy birliği ile 05.11.2019 tarih ve 70 sayılı kararla söz konusu adresteki taşınmazın kent konseyine üç yıl bedelsiz tahsisinin yapılmasına karar verilmesinden kısa bir süre sonra Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneğine bir yer ve bir adres gereksini mi doğdu arkadaşlar? Bir adres lazımdı. Belediye başkanımız o günkü kent konseyi yönetimine bu derneğe büronun bir odasını tahsis etme isteği kendi atadığı kent konseyi yönetim tarafından kabul görmedi. Kent konseyi için bu yaşanan ilk sorundu ve başkanımızın ilk pişmanlığıydı, pişman oldu ve bunu da zikretti zaten aynen pişman oldum dedi. 4 Ağustos 2021 yılında yapılan ve belediye başkanı Halil ARDA’nın desteklediği adayın oy oy alabildiği ilçemizdeki birçok sivil toplum kuruluşlarının ortak kadın adayı olan ve rekor fark yapan canım Seydiköylü Günnur BERBER’in kent konseyi başkanlığını kazanması sonrası belediye başkanımız, belediye başkanımızın kadın düşmanlığı tarafı tutarak seçilmiş Günnur BERBER’i tanımadı. Kent konseyi kongresinde yaşadığı hezimeti unutmayan Sayın Başkan ilk fırsatta kent konseyini tahliye ederek büroyu belki de söylenilen bilemiyorum Gönüllü Kadınlar Derneğine vererek pişmanlığını gidermek istiyor.

HALİL ARDA (Başkan):  Tahsisle ilgili bir iddia yok. Ne  zamandan beri Mülkiye müfettişlerinin söyledikleri yapılmıyor bir defa Sayıştay raporu değil siz daha raporun adını bilmiyorsunuz. Sayıştay raporu değil bu. Bu bir iddia değil. 148.maddede açık açık yazılmış. Kent konseyine orayı tahsis etmişiz. Kent konseyiyle ilgili mahkeme karaları var. Mahkeme üst mahkemelere itirazlar edilmiş kendi sürecinde yürüyor o konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama siz yine dedikoduyu çok seviyorsunuz, biliyorum yani dedikoduyla beslendiğinizi de çok iyi biliyorum. Burada rapor ortada. Hem gelecek denetlenecek, denetleme raporuna göre buraya konuyu tartışılması için meclise getirmişiz. Bu burada konuşulacak. Doğru mudur, yanlış mıdır, bunun yaptırımı nedir? Bu konuşulacak. Kent konseyiyle ilgili öyle bir tavrım olsaydı aylar önce öyle bir karar bu meclise gelirdi. Bu meclise gelen karar İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin raporu doğrultusunda bir karardır. Başka söz almak isteyen var mı? (Söz isteyen MHP’li meclis üyesi Aydın Kemahlı’ya hitaben) Buyurun Aydın KEMAHLI.

AYDIN KEMAHLI (MHP Meclis Üyesi): Kent Konseyi’nin şöyle bir yönetmeliği var, yasal. Belediyenin 76. Maddesine istinaden diyor. Burada her şeyi yönetmelikte bağlamış. Sayfalar dolusu kimlerden oluşacağı, nasıl oluşacağı seçiminin nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı hepsini bildirmiş. Kent Konseyi bir anda popüler oldu. Kent Konseyi Başkanı olmak da popüler oldu. Evet, (eski başkan) başkan Ayhan Bey bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir düzen getirmeye çalıştı ama seçime uğradı seçimde de çok farklı bir şekilde kaybetti. Şimdi seçimi kaybetti. Oradaki bütün sivil toplum kuruluşları, siyasiler, muhtarlar, herkes oyunu kullanmış da büyük de fark olmuş. Efendim teftiş kurulu gelmiş, ben biraz da çevreyi araştırdım. Valla Kent Konseyi olan ilçelerin hepsi en güzel yerlerde, tabelaları cafcaflı, en güzel yerlerde. Şu anda Kent Konseyimiz yok demek ki bir işe de yaramıyor. O zaman biz Kent Konseyi olunca ne yapacağız? Belediyenin önüne çadır mı kuracağız? Çadır kuracaksanız ben alacağım çadırı Kent Konseyi tabelası da böyle neonlu ışıklı yaptıracağım oraya Kent Konseyi’ni orada karşılarız. Kent Konseyi: Kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumları, sivil toplum meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, muhtarların temsilcileri Kent Konseyi’nde bir araya gelir. Kent Konsey’i her türden farklılığa açık olarak buraya dikkat edelim kentteki büyük buluşma arenasıdır. Kent Konseyi buraya da dikkat edelim; Dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak yerine olabildiği kadar kapsayıcı olma ilkesine dayalıdır. Ya gerçek anlamda ciddi bir şeymiş bu. Birçok kimse bunun farkında değil. Kent Konseyi’nin hukuki dayanağı belediye kanunudur madde 76. Ezbere yazılmamış yani. “Kent Konseyi’nin ilk kuruluşu belediye başkanının çağrısıyla olur. Ancak Kent Konseyi belediyenin bir birimi buraya da dikkat edelim burası da önemli belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değildir. Sivil bir oluşumdur” der. En önemli kurumsal katılım aracıdır. Şimdi ben böyle Kent Konseyi’ni buradan okudum, yönetmeliğini de okudum, maddelerine baktım. Kent Konseyi bugünkü mesele değil. Ne zaman kabul edilmiş? 8/10/2006 yılında Kent Konseyi kabul edilmiş. Ondan sonra da bu yönetmelik uyarınca yapılanmalar olmuş. Burada yönetmelikte bir madde daha var. evet burada da “Belediye Kent Konseylerine bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Madde 16/a.” Şimdi bu kadar yasal çerçeveye bağlanmış bir platformun bu müfettişlerin neye göre buna hayır dediğini anlamış değilim. Benim de burada hiç oylamadan oyum ret olur bu konuya teşekkür ederim.

HALİL ARDA (Başkan): Ben teşekkür ediyorum. Bir iki şey söyleyeceğim Aydın Bey’e. Kent Konseyleri ilçesine sahip çıkar. İzmir’in Çernobili diye aylarca eylemler yaptık. Gaziemir Kent Konseyi sadece Gaziemir’deki Kent Konseyi değil, İzmir’in bütün ilçelerdeki Kent Konseyleriyle iş birliği yapıp her Cuma günü gelip orada Emrez İlçesi’ndeki nükleer atıkların temizlenmesi için eyleme katılmış ve ilçesine sahip çıkmıştır. Ortada bir mahkeme kararı var. Bir dernek müracaat etmiş seçim usulsüz yapıldı diye. İdare mahkemesi karar vermiş, ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapılacaktı? Bu mahkeme kararını da mı uygulamayacağız? Mahkeme kararını uygulama, Sayıştay raporunu dikkate alma, İç İşleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi’ni dikkate alma, böyle mi yönetilecek Gaziemir Belediyesi? Hiç kimse kusura bakmasın. Gaziemir Belediyesi kanunlar, yönetmelikler ne diyorsa başkanı tarafından o şekilde yönetecek. Mahkemenin mahkeme süreci bitmediği için konuşmak istemiyorum mahkemenin en sonunda vereceği karara hepimizin saygıyı olacaktır. (Söz isteyen  CHP sözcüsüne hitaben) Buyurun İzel Hanım.

İZEL ZENGİNOBUZ DERİNSU: Sayın Başkan’ım 2 noktaya değinmek istiyorum. Aydın Bey birçok madde okudu biz zaten Hukuk Komisyonu’nda emin olun ki hem yönetmeliği hem belediye yasasını ayrıntılı olarak ele alacağız. Fakat teftiş raporunda da zaten benzer ve aynı yönetmelik ve kanundaki maddelere dayanılarak bunun yapılamayacağı kavramsal bir açıklamayla ve maddelere de değinerek uzun uzun açıklanarak yapılmıştır. Dediğim gibi komisyonda biz bunların her birini hukuksal olarak değerlendirip gerekli raporu hazırlayacağız. Teşekkür ediyorum başkanım.

HALİL ARDA (Başkan): Başka söz almak isteyen var mı? (Söz isteyen Ak Partili Meclis Üyesi Ali Gönen’e hitaben) Buyurun Ali GÖNEN.

ALİ GÖNEN (Ak Parti Meclis Üyesi): Başkanım şimdi, şimdi başkanım biz bu tashih kararını alalı yaklaşık 34 ay olmuş. Hemen hemen bitmesine de 1 ay kalmış. Yani biz şimdi 2 ay için bu kararımızdan ne için dönüyoruz? Niye böyle bir acele karar değişikliğine gidiyoruz? Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani biz meclis olarak Gaziemir Meclis’i olarak bu kararı aldıysak bu kararın arkasında olmamız lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki şimdi dikkatimizi çekti arkadaki tabloda baktığımızda ne zaman tashih edilmiş? 11. ayın 5’inde tashih edilmiş. Hemen hemen 2 ay kaldı. 2 ay için neden bu kadar sabırsızlanıyoruz? Neden bu kadar acele ediyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. O bakımdan bu kararın arkasında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki mahkemeye başvuran ilgili derneğin yürütmeliği durdurma kararına bir meclis üyemizin de bir beğeni atması çok düşündürücü olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum.

HALİL ARDA (Başkan): Ali Bey ortada bir rapor var. İlk meclise bu getiriliyor. Bu saf saklanacak bir şey değil. Biz işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ben belediye başkanı olarak bu konunun önemli olduğunu bu konunun mecliste konuşulması, tartışılması gerektiğini dile getirmek için buraya meclise getiriyorum. Hukuk Komisyonu’na havale olur, incelenir. Başka söz almak isteyen var mı? (Söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin’e hitaben) Buyurun Salahattin Bey.

SALAHATTİN ŞAHİN (MHP Grup Başkanvekili): Evet, efendim bu enteresan bir konu 34 ay olmuş bu yer tahsis edileli şimdi tekrar tahsisten vazgeçiyoruz. Niye tahsis ettik o zaman? Müfettiş, teftiş 148. Madde bir defa Kent Konseyi önemli bir konu yani belediyenin bünyesinde olması gereken bir kurum. Yani belediyeden ayrı düşünülemez ki evet başkanım diyor: “Meclise tartışılması için getirdim.” Evet, tamam. Başkan olarak, meclis olarak Kent Konseyi’ne sahip çıkmamız, irade koymamız gerekiyor efendim. Böyle şey olur mu? Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani müfettiş denetledi efendim şu oldu bu oldu meclis başkanı olarak, belediye başkanımızla meclis üyeleri olarak buna irade koyup Kent Konseyimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet yani bunu bu tahsisi tekrar bozmanın anlamı yok ki. Tahsis devam etsin efendim. Doğru bir yaklaşım değil bu. Hani bizim belediyemiz Gaziemir’den başka bir yerde de böyle bir konu sorun olduğunu düşünmüyorum yani. Bu sebebi nedir anlamış değilim mahkemeye verilmiş, kongreyle ilgili mahkeme ayrı tahsis edilen yer ayrı yani Kent Konseyi’ni kurumsal olarak düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal yapı olarak Gaziemir’imiz için, belediyemiz için önemli. Bu tahsisten vazgeçmemeliyiz. Kent Konseyimize sahip çıkmalıyız diyorum, teşekkür ederim.

HALİL ARDA (Başkan): Ben teşekkür ediyorum. Şu anda bir Kent Konseyi yok şu anda çalışmayan bir kurum var. Mahkeme sonucunda ne olacak değerlendireceğiz. Kent Konseyi’ne asla karşı değiliz. Ali Bey az önce bazı meclis üyeleri bu mahkeme kararının altında beğeniler atıyor dedi. Bazı meclis üyeleri hatta grup başkan vekilleri de Halil ARDA cezaevine tıkılsın darısı başımıza diyenlerin altına beğeniler atıyor, ne yorumlar yazıyor, ne iftiralar atıyor. O bazı meclis üyelerini de siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Yapılan oylama sonucunda 4 nolu önergenin Hukuk Komisyonuna havalesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  

 

 

Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapmak İstermisiniz ?


Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
15/06/2024 , 22:16:14
YAŞAM / MAGAZİN
15/06/2024 , 22:08:54
AKTÜEL
15/06/2024 , 22:05:24
AKTÜEL
14/06/2024 , 12:31:47
AKTÜEL
13/06/2024 , 11:59:16
EKONOMİ
13/06/2024 , 11:47:04
YAŞAM / MAGAZİN
 
Köşe Yazarları
Köşe Yazarları
Editörün Seçtikleri
Gaziemir'den Tüm Dünyaya Yerel Haberler. Bizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.
Bizi Takip Edin