“Depremin yaratacağı afeti engellemek devletin görevi”
Yerel Haberci
Hava Durumu
Arşiv
Gazete Manşetleri
RSS Beslemeleri
Linkler
// echo $giris_bas;
AnaSayfam Yap
Sık Kullanlanlara Ekle
Bize Ulaşın
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
Linkler
GÜNDEM

“Depremin yaratacağı afeti engellemek devletin görevi”

Facebook'ta paylaş
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın kurumlarca yerine getirilemediğine vurgu yapıldı. Açıklamada “2017 yılına kadar başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiye’deki bina envanteri çıkarılması ve mevcut yapıların hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılması ile ilgili maddenin gereği yerine getirilmemiştir” görüşüne yer verildi.
17/08/2020 , 12:34:10

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen merkez üssü Marmara olan ve Gölcük başta olmak üzere çok sayıda kentten hissedilen 7,7 şiddetindeki depremde 18 bin 873 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 23 bin 782 vatandaşımızın da yaralandığı depremde, 328 bin 113 konut ve işyeri tamamen yıkıldı yada hasar gördü. Depremin yıkıcı etkisi öylesine çoktu ki, mevcuttaki binaların yüzde 6’sı yerle bir olurken, kalan evlerden yüzde 7’si ağır, yüzde 12’si orta dereceli hasar gördü. Yapı stokunun yüzde 25’i kullanılmaz hale geldiği Marmara Depremi’nden 16 milyon insanımız etkilendi. Tükiye bu depremden 17 milyar doları aşan bir mali zarar gördü.       

 

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın kurumlarca yerine getirilemediğine vurgu yapıldı. Açıklamada “2017 yılına kadar başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiye’deki bina envanteri çıkarılması ve mevcut yapıların hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılması ile ilgili maddenin gereği yerine getirilmemiştir” görüşüne yer verildi.

 

İMO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşler ifade edildi;

 

“17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük merkezli Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Resmi sonuçlara göre 18.873 insanımız yaşamını yitirdi, 23.781 insanımız yaralandı, 328.113 ev ve işyeri yıkıldı veya hasar gördü. Açıkçası yapılarımızın %25'i kullanılamaz hale geldi, %6’sı yerle bir oldu, %7’si ağır hasar, %12’si de orta derecede hasar gördü. Bir milyondan fazla insanımız evsiz kaldı. 17 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp ortaya çıktı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere 16 milyon insanımız bu depremin sonuçlarını yakından hissetti.

 

İnşaat Mühendisleri Odası bu büyük afetin bir “Milat” olması gerektiğini ifade etti.

 

Aradan geçen 21 yılda Bingöl, Van, Elazığ-Sivrice gibi büyük depremlerin yanı sıra Çanakkale, Manisa, Muğla-Bodrum, İzmir, Adıyaman, Denizli, Tekirdağ, Bingöl ve Malatya gibi illerimizde yaşanan depremlerde çeşitli ölçeklerde can ve mal kayıpları yaşandı. Bu depremlerden sonra da “bundan sonraki” depremlerde benzer sonuçları yaşamamak için alınması gereken önlemler yine hatırlandı ve ifade edildi.  

 

Deprem olacak, biliyoruz.

 

Ülkemiz, sismik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden birinde yer almaktadır. Bunun doğal sonucu olarak,  kısa sayılabilecek aralıklarla hissedilir depremler yaşamaktayız.

 

Günlük rutinimiz içerisinde yer almasa da deprem hayatımızın bir parçası. Bu gerçeği kabul edip, depremi uzun uzun konuşmak yerine depremin bir afet yaratmaması için gerekli önlemler üzerinde konuşmalı ve zaman kaybetmeden gerekli tedbirleri almalıyız.

 

Yapı Güvenliğini Konuşmanın Vakti Geldi.

Afet yönetimi; afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılacak çalışmaları içerir. Ülkemizde daha çok afet sonrası çalışmalar üzerinde yoğunlaşılıyor. Ancak tehlikeyi riske dönüştürmemek için afet öncesi çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Kısacası, zamanlaması geç de olsa yapı güvenliğini konuşmamız gerekiyor. Geleceğimizi düşünerek bir başlangıcı işaret edip “o gün, bugün olsun” diyebiliriz.

 

Herhangi bir deprem olduğunda, görsel ve yazılı basında yerbilimcilerin konusu olan depremin oluşumu ve fay hatların geçtiği yerlerin kamuoyunu fazlasıyla meşgul edecek şekilde tartışıldığını ve medya nezdinde bir takım çarpıcı bilgilerle verildiğini görüyoruz. Oysa halkın ihtiyacı olan bilgi deprem anında yapısının güvenli olup olmadığıdır.

 

Bununla beraber çok net ifade etmek gerekir ki, depreme dayanıklı yapı tasarımı, tamamen inşaat mühendislerini ilgilendiren bir konudur. Yapı ve yapı-zemin etkileşimi, İnşaat Mühendisliğinin çalışma konuları arasındadır.

 

 

Depremin Yaratacağı Afeti Engellemek Devletin Görevidir.

 

Her vatandaşın güvenli konutlarda yaşamaya hakkı vardır. Devletin de bu noktada gerekli önlemleri alma sorumluluğu vardır. Elbette bu sorumluluk ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. Yapı güvenliği çalışmalarının süratle başlatılması, bilimsel metotlarla sürdürülmesi ve yapı güvenliği kavramının siyaset üstü bir statüye kavuşturularak bir devlet politikası haline getirilmesi elzemdir.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı depremi öğrenmek, deprem güvenli yerleşme ve yapılaşma ve depremin etkileriyle baş etmek gibi 3 ana eksende hazırlanmıştır. Görevli kurumlar ve yapacakları işler, süreleriyle birlikte tanımlanmıştır. Ancak bu planın çok gerisinde kalındığı görülmektedir. Örneğin Eylem Planında 2017 yılına kadar başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiye’deki bina envanteri çıkarılması ve mevcut yapıların hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılması ile ilgili maddenin gereği yerine getirilmemiştir. 

 

Yapı Üretim Sürecinin Özneleri Mühendis ve Mimarlardır.

 

Yine Stratejik planda, 2023 yılına kadar Üniversitelerde daha nitelikli, verimli ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi ve 2017 yılına kadar Yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır maddelerinin de yerine getirilmediğini görmekteyiz.

 

İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler olarak "Nitelikli Eğitim İstiyoruz, Başarı Sıralaması 50.000 olsun ve Kontenjanlar Azaltılsın" kampanyasının amacı da bu hedefi canlı tutmak ve gereğinin yerine getirilmesi konusunda sorumlu olan tarafları uyarmaktı.

 

Yapı üretimi neredeyse tümüyle kontrolsüz müteahhit-taşeron sisteminin insiyatifine bırakılmamalı; proje üretiminden, imalat sonuna kadar bütün aşamalarda tavizsiz bir kamu denetimi için bütünsel bir sistem oluşturulmalıdır. Bu kapsamda Yapı Denetim, Şantiye Şefliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gibi alanlardaki mevcut uygulamalar gözden geçirilmeli, bunların tümünde mühendis ve mimarlar özne olmalıdır.

 

Bilimsel Metotları Kullanmak Hayat Kurtarır.

 

Geçmiş depremlerden edindiğimiz tecrübeler ve Şubemiz tarafından yürütülen Yapı Stoku Envanteri çalışmaları depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda bize önemli ipuçları sunmaktadır. Örneğin Şubemizin tamamlamış olduğu Yapı Stoku Envanteri çalışmalarından yola çıkarak İzmir geneli için hasar görecek/yıkılacak bina sayısını yaklaşık olarak öngörebiliriz. Bu sayı olası bir depremde karşılaşacağımız muhtemel tablo ile ilgili bize önemli bilgiler verir ama insan hayatı düşünüldüğünde bu bilgi yetersizdir. Önemli olan hangi binaların hasar göreceğini tespit edebilmek ve hasar yaşanmadan önce gerekli önlemleri alabilmektedir. Tüm bu sebeplerle acilen ülkemizdeki tüm yapıların envanter çalışmaları yapılmalıdır. Can güvenliğini sağlamayacağı öngörülen yapıların devlet destekli projelerle kentsel dönüşümü sağlanmalıdır.

 

 

İmar Barışı ile Ruhsat Alan Yapıların Depreme Dayanıklılığı Kontrol Edilmelidir.

 

Kentimizdeki yapılaşmayı düşündüğümüzde planlarımıza ne kadar uyduğumuz ise tartışma konusudur. Bölgesel ihtiyaçlara uygun hazırlanan uzun vadeli planlarımız, maalesef günlük kararlarla altüst edilmektedir. İmar affı gibi uygulamalar bunların başında gelmektedir. “İmar Barışı” ile inşaat mühendisleri ve tüm yetkili kurumlar bir kenara atılarak yapıların güvenliği vatandaş “beyanıyla” resmileştirilmiştir. Bu hatadan dönebilmek için bu afla ruhsatlandırılan yapıların depreme dayanıklılık raporu zorunlu hale getirilmelidir.

 

Bunun dışında imar planlarında yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin uygulamalarındaki çok başlılık ortadan kaldırılmalı, uzun vadeli planlara mutlaka uyulmalıdır.

 

Kentimizin Altyapısı Gözardı Edilmemelidir.

 

Deprem sadece yapı özelinde değildir. Yabancı terminolojide "Life Line” olarak ifade edilen, yani yaşam hatları olarak belirlenecek tüm altyapının da depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Yani yine bir kez daha vurgulamak gerekirse, tek tek yapılardan kamu binalarına; sokaklarımızdan, parklarımızdan kavşak ve köprülerimize, ulaşım merkezlerine varıncaya kadar bütün bir kenti deprem anı ve sonrası için hazır hale getirmeliyiz. Kentsel Dönüşüm uygulamalarına da bu bakışla yaklaşmalı, kentsel dönüşüm deyince eski binayı yıkıp, yerine yenisini yapmayı anlamamalıyız.

 

Son söz olarak; depremin afete dönüşmesini istemiyorsak; ilgili kamu kurumlarımız ve belediyelerimiz tarafından net bir irade ortaya konulması gerektiğini vurgulamak isteriz. Bu iradenin ortaya konulması halinde, biz İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, daha önce bina güvenliğine yönelik envanter çalışmalarında olduğu gibi kamu yararı için yürütülecek herhangi bir çalışmada üzerimize düşecek görevi yapmaya hazırız.”

 

 

Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapmak İstermisiniz ?


Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
27/11/2020 , 11:14:24
GÜNDEM
26/11/2020 , 12:23:59
SAĞLIK
26/11/2020 , 11:58:13
NAİME BEKEN
26/11/2020 , 11:48:51
GÜNDEM
26/11/2020 , 10:56:00
GAZİEMİR
26/11/2020 , 10:51:11
GÜNDEM
 
Köşe Yazarları
Yeni kitaplar, yeni defterler... Onları sarmalamak için sabırsızlıkla bekle...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hemşehri İletişim Merkezi'nde...
Her yıl Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte ajans haberlerinde iki konu ö...
“Maşallah siz varken AKP’ye gerek yok!”...
İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ile gel...
Bütün yılın en güzel sabahlarıydı; heyecanla, sabırsızlıkla beklenen bayram...
Yeniden merhaba, devam eden karantina sürecini biraz olsun hafifletebilmek ...
Bütün bir kışı gelecek olan baharın hayaliyle geçirmişti. Nicedir...
“Yazlık Açık Hava Ferah Sineması, Slyvester Stallone’ nin Rocky 4 filmiyle ...
Herkese yeniden merhabalar. Bu ayki yazımda birden fazla filmle sizlerleyim...
İzmir’de 23 Nisan kutlamaları hafızalardan silinmeyecek bir geceyle sona er...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisinde...
Aynı anda hem pilot, hem doktor hem de savcı yardımcısı olduğunuzu ve bunla...
18 Mart 1915 Deniz ve ardından 8 Ocak 1916’da Kara Savaşları zaferleriyle s...
...
İzmir ve ilçelerinden yapılacak yardımların acil bir şekilde İzmir AFAD mer...
Gaziemir’den başlayan ve bir ucu Torbalı, bir ucu (Menderes) Ahmetbeyli bir...
Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne olacak. İtalyan Aşçı Danilo Z...
Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Zafer Yavaş, ö...
Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan İzmir Devlet Türk...
2020 Tokyo Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek genç sporcular arasınd...
Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve D...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul dört ve beşinci sınıf öğrencilerine...
İyi bir sporcu,popüler bir kız öğrenci,takıntılı bir inek,bir serseri ve ar...
Türkiye'nin incisi olan Güzel İzmir, bağrında 7000 yıllık bir geçmişi olan ...
Aşklarının tarihi bir şehrin tarihidir diyorum Gün gelir aşkları ile anıl...
Aslına bakarsan mükemmele ulaşabilmemiz için de her insanın yaradılışına ay...
Sen bir çocuk adı olmalısın Hani şöyle zaman zaman, ...
(*Türker Küpcük)Şurası bir gerçek ki; Doğa ve çevre bilincini yerleştirmede...
17.yy Hollanda'nın İzmir Konsolosu olarak görev yapan Jacop van Dam'ın Gazi...
İzmir ormanlarının küllerinden yeniden doğması için dün düzenlenen “Orman İ...
Cüneyt Ahmet / GEZİYORUM...
CÜNEYT AHMET/Özel araçlarla çıkılacak seyahatlerde tam bir konaklama ve Yu...
İzmirliler Ağustos ayında meydana gelen büyük orman yangınının yaralarını s...
İzmir'in kurtuluşunun 97. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne ola...
Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile ga...
İzmir’in Foça İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığ...
Çağdaş Yaşamı Destekleme İzmir Şubesi eğitimevlerinde bu yıl da yaz etkinli...
Türkiye’nin en ünlü film yıldızları 22 Temmuz’da başlayacak olan 2.Uluslara...
Karaburun Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı kültür ve sanat etkin...
Ege Denizi’nin kuzey doğusunda Ayvalık ve Burhaniye’nin karşı komşusu, ...
Elif Ezgi Ankara’da doğmuş İzmir’de felsefe üzerine eğitimini dereceyle tam...
23 Haziran İstanbul seçiminden sonra tatilcilerin tatil beldelerine dönmesi...
Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleştirilen 2019 Hempel Dünya Kupası Fina...
Menderes'e bağlı Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı mavi...
Verdiği eğitim ve emekle çok sevdiği öğrencilerini yarınlara hazırlayan eme...
İzmir’in işgal edileceğini öğrenen Rumlar’ın hazırlığını araştırmacı Yunanl...
Nasıl sağlam kalabildiğimize gelince işin sırrını çook uzun yıllar önce yaş...
Prof. Dr. İhsan Turgut Hocamızın hatırasına…...
Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Seferihisa...
22.Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamındaki kortej yürüyüşü ve konu...
İkiçeşmelik’ten başlayarak Üçyol’a, Yağhanelere, Ballıkuyu’ya kadar uzanan ...
Seydiköylüler Derneği Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği oyun izleyenler tar...
Gerçekten geçmişte mi yoksa gelecekte mi? Hepimiz aşkı arar dururuz onu bi...
Seydiköylüler Derneği’nin geleneksel hale getirdiği Dostluk ve Dayanışma Ge...
“Şampiyon” filmi sinemalarda seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sö...
Beyin kanaması sonucu yaşama veda eden Hemşire İlknur Kocadağ’ın organları ...
İzmir Örgü Ekibi olarak sosyal medya kanalıyla bir araya gelen İzmirli Kadı...
Geçtiğimiz günlerde SGDD’nin konuğu olarak Başkent Ankara’daydım. ...
Yaşamsal önemdeki gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları dar ve orta gel...
Türk Ordusu 10 Eylül günü Seydiköy ve çevresinde gerçekleştirdiği harekatla...
Eşrefpaşa Hastanesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara sağlıklı beslenm...
Köşe Yazarları
1965 yılında İzmir doğdu. İlköğrenimini İnkılap ve Eşrefpaşa Ömer Lütfü Aka...
1973 yılında Turgutlu’da doğdu. İlköğrenimini Turgutlu’da ,orta ve lise öğr...
1972 yılında İzmir de doğdu.İlk ,orta ,lise ve üniversite eğitimini İzmir d...
Editörün Seçtikleri
Yeni kitaplar, yeni defterler... Onları sarmalamak için sabırsızlıkla bekle...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hemşehri İletişim Merkezi'nde...
Her yıl Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte ajans haberlerinde iki konu ö...
“Maşallah siz varken AKP’ye gerek yok!”...
İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ile gel...
Bütün yılın en güzel sabahlarıydı; heyecanla, sabırsızlıkla beklenen bayram...
Yeniden merhaba, devam eden karantina sürecini biraz olsun hafifletebilmek ...
Bütün bir kışı gelecek olan baharın hayaliyle geçirmişti. Nicedir...
“Yazlık Açık Hava Ferah Sineması, Slyvester Stallone’ nin Rocky 4 filmiyle ...
Herkese yeniden merhabalar. Bu ayki yazımda birden fazla filmle sizlerleyim...
İzmir’de 23 Nisan kutlamaları hafızalardan silinmeyecek bir geceyle sona er...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisinde...
Aynı anda hem pilot, hem doktor hem de savcı yardımcısı olduğunuzu ve bunla...
18 Mart 1915 Deniz ve ardından 8 Ocak 1916’da Kara Savaşları zaferleriyle s...
...
İzmir ve ilçelerinden yapılacak yardımların acil bir şekilde İzmir AFAD mer...
Gaziemir’den başlayan ve bir ucu Torbalı, bir ucu (Menderes) Ahmetbeyli bir...
Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne olacak. İtalyan Aşçı Danilo Z...
Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Zafer Yavaş, ö...
Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan İzmir Devlet Türk...
2020 Tokyo Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek genç sporcular arasınd...
Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve D...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul dört ve beşinci sınıf öğrencilerine...
İyi bir sporcu,popüler bir kız öğrenci,takıntılı bir inek,bir serseri ve ar...
Türkiye'nin incisi olan Güzel İzmir, bağrında 7000 yıllık bir geçmişi olan ...
Aşklarının tarihi bir şehrin tarihidir diyorum Gün gelir aşkları ile anıl...
Aslına bakarsan mükemmele ulaşabilmemiz için de her insanın yaradılışına ay...
Sen bir çocuk adı olmalısın Hani şöyle zaman zaman, ...
(*Türker Küpcük)Şurası bir gerçek ki; Doğa ve çevre bilincini yerleştirmede...
17.yy Hollanda'nın İzmir Konsolosu olarak görev yapan Jacop van Dam'ın Gazi...
İzmir ormanlarının küllerinden yeniden doğması için dün düzenlenen “Orman İ...
Cüneyt Ahmet / GEZİYORUM...
CÜNEYT AHMET/Özel araçlarla çıkılacak seyahatlerde tam bir konaklama ve Yu...
İzmirliler Ağustos ayında meydana gelen büyük orman yangınının yaralarını s...
İzmir'in kurtuluşunun 97. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne ola...
Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile ga...
İzmir’in Foça İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığ...
Çağdaş Yaşamı Destekleme İzmir Şubesi eğitimevlerinde bu yıl da yaz etkinli...
Türkiye’nin en ünlü film yıldızları 22 Temmuz’da başlayacak olan 2.Uluslara...
Karaburun Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı kültür ve sanat etkin...
Ege Denizi’nin kuzey doğusunda Ayvalık ve Burhaniye’nin karşı komşusu, ...
Elif Ezgi Ankara’da doğmuş İzmir’de felsefe üzerine eğitimini dereceyle tam...
23 Haziran İstanbul seçiminden sonra tatilcilerin tatil beldelerine dönmesi...
Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleştirilen 2019 Hempel Dünya Kupası Fina...
Menderes'e bağlı Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı mavi...
Verdiği eğitim ve emekle çok sevdiği öğrencilerini yarınlara hazırlayan eme...
İzmir’in işgal edileceğini öğrenen Rumlar’ın hazırlığını araştırmacı Yunanl...
Nasıl sağlam kalabildiğimize gelince işin sırrını çook uzun yıllar önce yaş...
Prof. Dr. İhsan Turgut Hocamızın hatırasına…...
Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Seferihisa...
22.Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamındaki kortej yürüyüşü ve konu...
İkiçeşmelik’ten başlayarak Üçyol’a, Yağhanelere, Ballıkuyu’ya kadar uzanan ...
Seydiköylüler Derneği Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği oyun izleyenler tar...
Gerçekten geçmişte mi yoksa gelecekte mi? Hepimiz aşkı arar dururuz onu bi...
Seydiköylüler Derneği’nin geleneksel hale getirdiği Dostluk ve Dayanışma Ge...
“Şampiyon” filmi sinemalarda seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sö...
Beyin kanaması sonucu yaşama veda eden Hemşire İlknur Kocadağ’ın organları ...
İzmir Örgü Ekibi olarak sosyal medya kanalıyla bir araya gelen İzmirli Kadı...
Geçtiğimiz günlerde SGDD’nin konuğu olarak Başkent Ankara’daydım. ...
Yaşamsal önemdeki gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları dar ve orta gel...
Türk Ordusu 10 Eylül günü Seydiköy ve çevresinde gerçekleştirdiği harekatla...
Eşrefpaşa Hastanesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara sağlıklı beslenm...
Gaziemir'den Tüm Dünyaya Yerel Haberler. Bizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.
Bizi Takip Edin